КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Спортивна фізіологія


Спортивна фізіологія
шт.
Год: 2019
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 208
Автор: Земцова І.І.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми зі спортивної фізіології Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу покладено інтегральне викладання навчального матеріалу на структурному, біохімічному і функціональному рівнях. Посібник включає комплекс практичних занять і ситуаційних завдань, кожне з яких містить теоретичний вступ, перелік необхідних матеріалів і обладнання, хід виконання роботи, а також контрольні запитання. До посібника поруч із традиційними включено сучасні методи визначення структури функціональної підготовленості спортсменів із використанням газоаналізу видихуваного повітря, визначення ком­понентного складу маси тіла за допомогою вагжироаналізаторів та ін.

Для студентів, магістрантів, аспірантів галузі фізичного виховання і спорту.

 

ВСТУП

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

РОЗДІЛ 1. Вступ до дисципліни. Рухова активність і здоров'я

Робота 1. Дослідження серцево-судинної і дихальної систем у природних умовах оздоровчого і спортивного тренування

Робота 2. Методи дослідження метаболізму під час оздоровчого та спортивного тренування

РОЗДІЛ 2. Адаптація як біологічна основа ефектів занять фізичними вправами

Робота 3. Оцінка термінових реакцій на фізичні вправи різного характеру

Робота 4. Оцінка довгочасної адаптації організму до тренувальних навантажень за показником адаптаційного потенціалу спортсменів

Робота 5. Оцінка змін у структурах опорно-рухового апарату за раціональної і нераціональної адаптації до м'язового тренування

РОЗДІЛ 3. Класифікація фізичних вправ. Особливості їх фізіологічного та метаболічного забезпечення

Робота 6. Оцінка фізіологічних змін під час виконання циклічних вправ максимальної потужності

Робота 7. Дослідження фізіологічних змін в організмі під час виконання вправ субмаксимальної потужності

Робота 8. Вплив циклічних навантажень великої потужності на функції організму

Робота 9. Вплив циклічних навантажень помірної потужності на функції організму

Робота 10. Оцінка фізіологічних змін під час виконання статичних вправ

Робота 11. Особливості параметрів внутрішнього середовища організму під час виконання вправ різного характеру (на прикладі дослідження резервної лужності крові титриметричним методом)

РОЗДІЛ 4. Морфофункціональна та метаболічна характеристика фізичної працездатності

Робота 12. Оцінка анаеробної фізичної працездатності

Робота 13. Визначення та оцінка аеробної фізичної працездатності

Робота 14. Визначення кисневого еквіваленту роботи

Робота 15. Фізіологічні ефекти стимуляторів на прикладі кофеїну

РОЗДІЛ 5. Фізіологічні механізми формування рухових навичок та управління рухами у спорті

Робота 16.1. Дослідження здатності людини до відтворення заданої величини м'язового зусилля за відсутності зорового аналізатора

Робота 16.2. Дослідження здатності людини управляти часовими параметрами рухів

Робота 16.3. Дослідження здатності людини управляти переміщенням ланок тіла

Робота 17. Дослідження автоматизованих і неавтоматизованих рухових навичок

РОЗДІЛ 6. Морфофункціональні та метаболічні основи рухових якостей

Робота 18. Дослідження швидкості за даними рухової реакції, часу поодинокого руху та максимальної частоти рухів

Робота 19. Оцінка максимально, максимальної довільної, абсолютної та відносної сили м'язів

Робота 20. Оцінка гнучкості

Робота 21. Визначення координаційних спроможностей людини

Робота 22. Оцінка витривалості за даними функцій киснево-транспортної системи організму

РОЗДІЛ 7 Морфофункціональне та метаболічна обґрунтування занять фізичними вправами осіб різного віку

Робота 23. Визначення та оцінка біологічного віку людини

Робота 23.1 Визначення темпу фізичного розвитку та функціонального віку юнаків

Робота 24. Визначення фізичної працездатності дітей шкільного віку

Робота 25. Дослідження особливостей фізіологічних процесів осіб похилого віку

РОЗДІЛ 8. Фізіологічне обґрунтування оздоровчого ефекту занять фізичними вправами. Нормування та дозування фізичних навантажень

Робота 26. Дозування фізичних навантажень за ЧСС в оздоровчому тренуванні осіб різного віку

Робота 27. Оцінка оздоровчого ефекту фізичного тренування за даними компонентного складу маси тіла

Робота 28. Фізіологічне обґрунтування формування груп для занять оздоровчими видами спорту

РОЗДІЛ 9 Фізіологічна характеристика станів організму, що виникають під час спортивної діяльності

Робота 29. Дослідження особливостей фізіологічних процесів, характерних для стартового стану

Робота 30. Дослідження особливостей фізіологічних процесів, характерних для розминки

Робота 31. Дослідження процесів впрацьовування під час м'язової діяльності

Робота 32. Визначення стану стомлення

Робота 33. Фізіологічна характеристика відновного періоду

Робота 33.1. Відновлення під час пасивного и активного м'язового відпочинку

Робота 33.2. Оцінка швидкості відновних процесів за індексом Гарвардського степ-тесту

РОЗДІЛ 10. Фізіологічне обґрунтування принципів побудови спортивного тренування

Робота 34. Основні підходи до індивідуальної корекції програм тренувальних навантажень аеробної спрямованості

РОЗДІЛ 11. Морфофункціональна та метаболічна характеристика тренованості

Робота 35. Оцінка стану тренованості спортсменів за даними функціональних показників рухового апарату і сенсорних систем

Робота 35.1. Дослідження сили м'язів спортсменів за допомогою динамометрів

Робота 35.2. Дослідження функціональної стійкості вестибулярного апарату за допомогою проби Яроцького

Робота 35.3. Дослідження деяких функцій рухового аналізатора

Робота 36. Визначення тренованості спортсмена за оцінкою стійкості до гіпоксії

Робота 37.1. Оцінка стану тренованості за даними серцево-судинної та дихальної систем організму (проба Руф'є)

Робота 37.2. Проби зі зміною положення

Робота 37.3. Оцінка функції зовнішнього дихання у спортсменів

Робота 38. Показники тренованості організму за деякими функціональними показниками у стані спокою

Робота 39. Дослідження стану тренованості під час виконання стандартного (немаксимального) навантаження

Робота 40. Вивчення структури функціональної підготовленості спортсменів (за B.C. Міщенком)

РОЗДІЛ 12. Біологічний контроль (моніторинг) у спортивному тренуванні

Робота 41. Оцінка обсягу тренувальних навантажень за концентрацією лактату в крові

Робота 42. Контроль спрямованості тренувальних навантажень з використанням показника сечовини у крові

Робота 43. Визначення ПАНО у спортсменів

Робота 44. Використання ЧСС для цілеспрямованого розвитку рухових якостей (на прикладі визначення точки відхилення за Конконі)

РОЗДІЛ 13. Біологічні критерії відбору у спорті

Робота 45. Методичні підходи до відбору в окремих видах спорту

РОЗДІЛ 14. Особливості спортивного тренування жінок

Робота 46. Обґрунтування спрямованості тренувального процесу у специфічних мікроциклах жінок-спортсменок з урахуванням фаз МЦ

РОЗДІЛ 15. Обґрунтування особливостей спортивного тренування в гірських умовах

Робота 47. Розробка рекомендацій до основної спрямованості динаміки фізичних навантажень у період тренування у середньогірї

РОЗДІЛ 16. Фізіологічна характеристика окремих видів спорту

Робота 48. Вивчення вестибулярної стійкості гімнастів і акробатів

Робота 49. Фізіологічні зміни в організмі під час піднімання штанги

Робота 50. Дослідження швидкості рухів у спринтерів та бігунів

Робота 51. Визначення поля зору у представників ігрових видів спорту

ДОДАТКИшт.
Цена: 90 грн

НОВИНКИ


Психология личности спортивного тренера. Монография
Психология личности спортивного тренера. Монография Автор: Серова Л.К., Терёхина Р.Н. 210 грн