КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Теорія і методика фізичного виховання. ПІДРУЧНИК ПРОДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ В ДВОХ ТОМАХ!!! Том 1. Загальні основи терії і методики фізичного виховання


Теорія і методика фізичного виховання. ПІДРУЧНИК ПРОДАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ В ДВОХ ТОМАХ!!! Том 1. Загальні основи терії і методики фізичного виховання
шт.
Год: 2017
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 392
Автор: Круцевич Т.Ю. за редак.

У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто фізичне виховання як соціальне явище, основи теорії адаптації та закономірності її використання у фізичному вихованні, навантаження та відпочинок як компоненти процесу вико­нання фізичних вправ, навчання рухових дій, розвиток рухових якостей та ін. У другому томі висвітлено питання управління процесом фізичного виховання, нові технології видів рухової активності у фізичному вихованні, адаптивне фізичне вихо­вання, викладено методику фізичного виховання осіб різного віку.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів, фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.
 
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ВСТУП ДО ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Глава 1. Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання (Т.Ю. Круцевич, Ю.Ф. Курамшин, В.В. Петровський)
Теорія і методика фізичного виховання як наукова та навчальна дисципліна
Вихідні поняття теорії і методики фізичного виховання
Джерела та етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання
Структура навчальної дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання"
Методи дослідження в теорії і методиці фізичного виховання
Глава 2. Фізичне виховання як соціальне явище (Т.Ю.Круцевич, В.В.Петровський)
Фактори, що обумовлюють виникнення та розвиток фізичного виховання
Напрями функціонування фізичного виховання як соціального явища
Специфічні ознаки фізичного виховання
Система фізичного виховання
РОЗДІЛ ДРУГИЙ ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Глава 3. Педагогічний процес у сфері фізичного виховання(Ю.Ф.Курамшин)
Принципи та їх значення у сфері фізичного виховання
Специфічні особливості і структурні компоненти педагогічногопроцесу при формуванні фізичної культури людини
Методичні принципи фізичного виховання
Принципи побудови занять у процесі фізичного виховання
Виховання особистісних якостей тих, хто займається фізичними вправами
Особистість викладача фізичного виховання, вимоги до йогопрофесійної майстерності
Глава 4. Засоби фізичного виховання (Ю.Ф. Курамшин)
Поняття про засоби. Фізичні вправи — основний і специфічний засібфізичного виховання
Фактори, що визначають вплив фізичних вправ
Класифікація фізичних вправ
Зміст і форма фізичних вправ
Поняття про техніку фізичних вправ та її характеристика
Сили природи та гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання
Глава 5. Навантаження і відпочинок як взаємопов'язані компоненти виконання фізичних вправ (М.М. Линець, В.М. Платонов)
Загальна характеристика фізичного навантаження
Регулювання зовнішньої сторони навантаженняшляхом зміни його компонентів
Внутрішня сторона фізичного навантаження
Відпочинок між фізичними навантаженнямияк фактор оптимізації тренувальних дій
Негативна дія надмірного фізичного навантаженняна стан фізичної підготовленості та здоров'я
Глава 6. Методи, що застосовуються у фізичному вихованні(Ю.Ф.Курамшин, В.В.Петровський)
Вихідні поняття: "метод", "методичний прийом", "методика","методичний підхід", "методичний напрям"
Сучасні уявлення про класифікацію методів. Загальні вимоги до їх вибору
Глава 7. Основи теорії" адаптації" та закономірності її використанняу фізичному вихованні (Т.Ю. Круцевич, В.М. Платонов)
Види та стадії формування адаптаційних реакцій організму людини
Закономірності формування накопичувальної адаптації в процесі фізичного виховання
Глава 8. Навчання рухових дій (Т.Ю. Круцевич, Г.Г. Смоліус)
Методологічні основи теорії навчання рухових дій
Педагогічні основи навчання рухових дій
Фізіологічні основи управління руховими діями
Предмет і завдання навчання у фізичному вихованні
Структура процесу навчання рухових дій
Глава 9. Розвиток фізичних якостей (М.М. Булатова, М.М. Линець, В.М.Платонов)
Загальна характеристика фізичних якостей
Основи методики розвитку силових якостей
Основи методики розвитку бистроти
Основи методики розвитку витривалості
Основи методики розвитку гнучкості
Основи методики розвитку координації
Методичні рекомендації до попередження травм у процесі фізичної підготовки
Контроль за розвитком фізичних якостей
Розвиток силових якостей і м'язової маси в культуризмі
Глава 10. Форми організації" занять (О.В.Давиденко, Г.Г. Смоліус)
Загальна характеристика форм організації занять
Теоретичне обґрунтування структури занять у фізичному вихованні
Основні аспекти побудови занять у фізичному вихованні
Урочні форми організації занять у фізичному вихованні
Загальна характеристика занять позаурочного типу
Глава 11. Планування, контроль і облік у процесі занятьфізичними вправами (Г.Ф. Шитікова)
Поняття про планування, його види і зміст
Поняття контролю та обліку у процесі фізичного виховання
Глава 12. Управління процесом фізичного виховання(Т.Ю. Круцевич, В.В.Петровський)
Передумови до управління
Моделювання у фізичному вихованні
Прогнозування у фізичному вихованні
Контроль в управлінні фізичним вихованням
Програмування занять у фізичному вихованні
Корекція програм занять у процесі фізичного виховання
Ефективність системи фізичного виховання
Список рекомендованої літератури


шт.
Цена: 350 грнСМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

  Теорія і методика фізичного виховання. Том 2. Методика фізичного виховання різних груп населення  
0грн Купить Теорія і методика фізичного виховання. Том 2. Методика фізичного виховання різних груп населення
   
Теорія і методика фізичного виховання. Том 2. Методика фізичного виховання різних груп населення
2017г, изд Олимпийская литература , 368стр.
Автор: Круцевич Т.Ю. за редакц.
   

НОВИНКИ


99 вопросов спортивному психологу от тренеров, родителей и спортсменов
99 вопросов спортивному психологу от тренеров, родителей и спортсменов Автор: Мельник Е.В., Сивицкий В.Г., Боровская Н.И. 280 грн
Биологические основы оздоровительного туризма
Биологические основы оздоровительного туризма Автор: Селуянов В.Н., Федякин А.А. 240 грн