КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Теорія і методика фізичного виховання. Том 2. Методика фізичного виховання різних груп населення


Теорія і методика фізичного виховання. Том 2. Методика фізичного виховання різних груп населення
шт.
Год: 2017
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 368
Автор: Круцевич Т.Ю. за редакц.

         У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто фізичне виховання як соціальне явище, основи теорії адаптації та закономірності її використання у фізичному вихованні, навантаження та відпочинок як компоненти процесу виконання фізичних вправ, навчання рухових дій, розвиток рухових якостей та ін. У другому томі висвітлено питання управління процесом фізичного виховання, нові технології видів рухової активності у фізичному вихованні, адаптивне фізичне вихо­вання, викладено методику фізичного виховання осіб різного віку.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів, фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.
 
 Глава 1. Рухова активність та здоров'я дітей і підлітків(Т.Ю. Круцевич)
Соціальні та особистісні потреби школярів у руховій активності
Біологічна потреба організму в руховій активності
Норми рухової активності дітей і підлітків
Глава 2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку (Е.С.Вільчковський, Т.Ю.Круцевич)
Соціально-педагогічне значення фізичного виховання
Вікова періодизація дітей
Фактори, що впливають на стан здоров'я новонародженого
Особливості різних вікових періодів дошкільників
Новонароджений
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять з дітьмипередшкільного віку
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять із дітьмидошкільного віку
Глава 3. Фізична культура у системі загальної освіти дітей шкільного віку (Г.Г. Смоліус, Г.Ф. Шитікова, Є.В. Давиденко)
Соціально-педагогічне значення фізичної культури дітей шкільного віку
Мета, завдання і спрямованість фізичного виховання дітейшкільного віку
Форми занять у системі фізичного виховання
Зміст та особливості викладання предмета "Фізична культура"у школі
Підготовка педагога до уроку
Контроль на уроках фізичної культури
Методика планування роботи з фізичного виховання у школі
Глава 4. Основи фізичного виховання школярів із ослабленим здоров'ям.Спеціальні медичні групи (Є.В. Давиденко, Р.В. Чудна)
Критерії диференціації школярів за рівнем здоров'я у процесі фізичного виховання
Завдання фізичного виховання дітей із ослабленим здоров'ям
Реалізація принципів фізичного виховання
Особливості засобів фізичного виховання ослаблених дітей
Особливості методики занять зі спеціальними медичними групами
Дозування фізичного навантаження
Особливості методики фізичного виховання школярів,які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання
Особливості методики фізичного виховання при функціональних порушенняхдихальної системи
Особливості методики фізичного вихованняпри функціональних порушеннях серцево-судинної системи
Особливості методики фізичного виховання при функціональних порушенняхнервової системи
Профілактика порушень постави та методи її виправленняв умовах школи
Профілактика плоскостопості
Профілактика порушення маси тіла
Профілактика порушення зору
Додаток
Глава 5. Фізичне виховання студентів (В.І. Григор'єв, М.О. Третьяков)
Значення, мета і завдання фізичного виховання студентів
Структура та особливості змісту діючої базової програмиз фізичного виховання
Система оцінки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни "Фізичне виховання"
Основні напрями діяльності кафедри фізичного виховання,спортивного клубу та спортивно-оздоровчого центру
Специфічні особливості роботи викладача фізичного виховання ВНЗ
Глава 6. Фізична підготовка у Збройних силах України (Ю.С. Фіногенов)
Зміст і структура фізичної підготовки у Збройних силах України
Мета, загальні та спеціальні завдання фізичної підготовкивійськовослужбовців
Форми фізичної підготовки військовослужбовців
Глава 7. Фізичне виховання дорослого населення (Л.Я. Іващенко, А.Л. Благій)
Вікові особливості різних періодів життя дорослої людини
Фактори, що впливають на здоров'я дорослих людей
Зміст різних видів фізкультурно-оздоровчих занять
Варіанти індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять
Методика фізкультурно-оздоровчих занять
Методика загартовування
Раціональне харчування як фактор здорового способу життя
Медично-педагогічний контроль на заняттях оздоровчоїспрямованості з особами зрілого і похилого віку
Глава 8. Адаптивне фізичне виховання (Р.В. Чудна)
Основні поняття адаптивного фізичного виховання
Історія адаптивного фізичного виховання
Характеристика адаптивного фізичного виховання в Україні
Мета і завдання адаптивного фізичного виховання
Теорія адаптивного фізичного виховання
Основні принципи адаптивного фізичного виховання
Засоби адаптивного фізичного виховання
Методи адаптивного фізичного виховання
Матеріально-технічне забезпечення
Медично-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні
Методи контролю ефективності навчального процесу в адаптивномуфізичному вихованні
Профілактика травматизму в адаптивному фізичному вихованні
Форми адаптивного фізичного виховання
Викладач в адаптивному фізичному вихованні
Адаптивне фізичне виховання при глухоті
Адаптивне фізичне виховання при сліпоті
Адаптивне фізичне виховання при порушенняхопорно-рухового апарату
Адаптивне фізичне виховання при ураженнях спинного мозку
Адаптивне фізичне виховання при дитячому церебральному паралічі
Адаптивне фізичне виховання при відхиленні розумового розвитку
Адаптивне фізичне виховання у Будинку дитини
Глава 9. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології"у фізичному вихованні (М.М. Булатова, Ю.О. Усачов)
Основні закономірності, що визначають формування фізкультурно-оздоровчих технологій.Класифікація фітнес-програм. Структура і зміст фітнес-програм
Фітнес-програми, засновані на видах рухової активностіаеробної спрямованності
Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах гімнастики
Фітнес-програми, засновані на видах рухової активностісилової спрямованності
Фітнес-програми, засновані на поєднанні оздоровчих видів гімнастики і занять силовоїспрямованності (В.В. Зикова)
Аквафітнес
Комп'ютерні фітнес-програми
Особливості професійної діяльності фахівців із оздоровчого фітнесу
ЛІТЕРАТУРА


шт.
Цена: 0 грнСМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

НОВИНКИ