КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. Навчальний посібник


Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. Навчальний посібник
шт.
Год: 2008
Издательство: ОВС
Страниц: 406
Автор: Худолій О.M.

У навчальному посібнику розглянуті загальні питання теорії фізичного виховання, а також теорія і методика розвитку рухових здібностей та навчання фізичним вправам.
Посібник рекомендовано викладачам і студентам факультетів фізичного виховання вищих педагогічних навчальних закладів III—IV рівня акредитації та вчителям фізичної культури середніх загальноосвітніх шкіл.
 
Від автора
Частина 1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Розділ 1. Вступ у теорію і методику фізичного виховання
1.1.    Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна
1.2.    Об'єкт, предмет вивчення і викладання
1.3.    Джерела й етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання
1.4.    Основний зміст і структура навчального предмета
1.5.    Педагогічні дослідження у фізичному вихованні
Контрольні питання. Завдання для самостійної роботи. Дидактичне тестування. Література
Розділ 2. Фізичне виховання як суспільне явище та галузь діяльності
2.1.    Основні поняття системи фізичного виховання
2.2.    Фізичне виховання як соціальне явище
2.3.    Правові, програмно-нормативні основи фізичного виховання і спорту в Україні
2.4.    Система фізичного виховання в Україні
2.5.    Принципи системи фізичного виховання
Контрольні питання. Завдання для самостійної роботи. Дидактичне тестування. Література
Частина 2.ЗАСОБИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Розділ 3. Засоби фізичного виховання
3.1. Фізичні вправи
3.1.1. Поняття і терміни
3.1.2. Характерні ознаки фізичної вправи
3.1.3. Фізичні вправи — основний засіб фізичного виховання
3.1.4. Чинники, які визначають вплив фізичних вправ
3.1.5. Зміст і форма фізичних вправ
Контрольні питання. Дидактичне тестування
3.2. Техніка фізичних вправ
3.2.1. Поняття і терміни
3.2.2. Елементи кінематики фізичних вправ
3.2.3. Елементи динаміки фізичних вправ
3.2.4. Структура фізичних вправ
3.2.5. Педагогічні критерії ефективності техніки
Контрольні питання. Дидактичне тестування
3.3. Класифікації фізичних вправ
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 4. Навантаження і відпочинок у процесі виконання фізичних вправ
4.1.    Ефекти фізичних вправ
4.2.    Структура і спрямованість тренувальних навантажень
4.3.    Відпочинок у процесі виконання фізичних вправ
4.3.1. Типи інтервалів відпочинку
4.4.    Методи контролю навантаження
4.4.1. Оцінка фізичних навантажень за ритмом серцевих скорочень
4.4.2. Оцінка фізичних навантажень за показниками ортостатичної проби
4.4.3. Оцінка фізичних навантажень за показниками сенсомоторики
4.4.4. Оцінка фізичних навантажень за показниками хронометрування уроку
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 5. Методи фізичного виховання
5.1.    Основні поняття
5.2.    Класифікація методів фізичного виховання
5.3.    Методи суворо-регламентованої вправи
5.4.    Ігровий і змагальний методи
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Частина 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ
Розділ 6. Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності
6.1.    Поняття «рухові здібності»
6.2.    Організм як функціональна система
6.3.    Регулювання напруги м'язів
6.4.    Вегетативне забезпечення м'язів
6.5.    Мускульна система
6.5.1. Режими роботи м'язів
6.5.2. Структура мускульної тканини
6.5.3. Структура скелетних м'язів
6.5.4. Механізми організації руху
6.6.    Енергозабезпечення рухової діяльності
6.7.    Загальні закономірності розвитку рухових здібностей
6.8.    Принципи розвитку рухових здібностей
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 7. Прудкість
7.1.    Поняття про прудкість
7.2.    Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку прудкості
7.3. Методика розвитку прудкості
7.3.1. Засоби розвитку прудкості
7.3.2. Методи розвитку прудкості
7.3.3. Педагогічний контроль за розвитком прудкості
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 8. Координація рухів
8.1.    Поняття про координацію рухів
8.2.    Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку координаційних здібностей
8.3.    Методика розвитку координаційних здібностей
8.3.1. Засоби розвитку координаційних здібностей
8.3.2. Методи розвитку координаційних здібностей
8.3.2. Педагогічний контроль за розвитком координаційних здібностей
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 9. Силові здібності
9.1.    Поняття про силові здібності
9.2.    Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку силових та швидкісно-силових здібностей
9.3.    Методика розвитку сили
9.3.1. Засоби розвитку сили
9.3.2. Методи розвитку сили
9.3.3. Педагогічний контроль за розвитком силових здібностей
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 10. Рухова витривалість
10.1. Поняття про рухову витривалість
10.2. Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку рухової витривалості
10.3. Методика розвитку витривалості
10.3.1.Засоби розвитку витривалості
10.3.2.Методи розвитку витривалості
10.3.3.Педагогічний контроль за розвитком витривалості
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 11. Гнучкість
11.1. Поняття про гнучкість
11.2. Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку гнучкості
11.3. Методика розвитку гнучкості
11.3.1.Засоби розвитку гнучкості
11.3.2.Методи розвитку гнучкості
11.3.3. Педагогічний контроль за розвитком гнучкості
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Частина 4.ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ
Розділ 12. Теоретичні основи навчання фізичним вправам
12.1.Основні поняття
12.2.Методологія теорії моторного навчання
12.3.Теоретичні передумови до побудови процесу навчання руховим діям
12.3.1.Рефлекторна теорія
12.3.2.Теорія функціональних систем
12.3.3.Теорія «оперантного рефлексу»
12.3.4.Теорія побудови руху
12.3.5.Теорія управління засвоєнням знань, формуванням дій і понять
12.3.6.Аналіз вкладу фізіологічних та психологічних теорій формування рухових навичок у розвиток теорії навчання
12.4. Принципи навчання фізичним вправам
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 13. Характеристика процесу навчання руховим діям
13.1.Мета, завдання і умови навчання фізичним вправам
13.2.Рухові уміння і навички, закономірності їх формування
13.3.Структура процесу навчання фізичним вправам
13.3.1.Етапи процесу навчання
13.3.2.Стадії формування рухових навичок
13.4.Особливості взаємодії фізичних вправ
13.5.Фактори успішного формування рухових навичок
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Розділ 14. Технологія навчання руховим діям
14.1.Поняття і терміни
14.2.Загальні вимоги до методів навчання
14.3.Класифікації методів навчання
14.4.Методи навчання
14.4.1.Методи використання слова
14.4.2.Методи наочного сприйняття
14.4.3.Практичні методи
14.5. Технологія навчання фізичним вправам
Контрольні питання. Дидактичне тестування. Література
Відповіді на тестові завдання
Додатки


шт.
Цена: 100 грн

НОВИНКИ