КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Соціологія і фізична культура. Навчальний посібник


Соціологія і фізична культура. Навчальний посібник
шт.
Год: 2013
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 368
Автор: Савицька Л. І., Савицький В. І., Савицький О. В.

У навчальному посібнику розкрито основні положення методології науки. Крім визначення предмета соціології, викладення теоретичних засад, принципів, закономірностей, становлення науки, її базисних домінант, профільних спеціальних соціологічних теорій, висвітлено соціологічну концепцію фізичної культури. Представлено унікальні задуми українських та зарубіжних (російських, американських, західноєвропейських) вчених як загальних соціологічних, так і про фізичну культуру, її соціально феноменальну суть. Подано методику соціологічних досліджень, знання якої можуть стати у пригоді майбутнім фахівцям у роботі з людьми у сфері фізичної культури. Наведено дидактичні дані та наочно-ілюстративний матеріал, серед яких факти, події із сучасності та минулого, логічно-пояснювальні схеми. На активізацію навчального процесу спрямована тематика диспутів, рефератів та повідомлень. Посібник містить перелік завдань для закріплення та контролю матеріалу, списки рекомендованої літератури.

Для студентів за фахом фізичне виховання, фізична реабілітація та здоров'я людини, а також усіх, кого цікавлять питання соціології, фізичної культури та здорового способу життя.

 

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Що таке соціологія?

Об'єкт і предмет науки

Визначення соціології

Соціологія та інші науки

Функції соціології

Структура соціологічних знань

Принципи соціології

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів та повідомлень

Список рекомендованої літератури

Тема 2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

Періодизація історії соціологічної думки

Соціологічна думка в Україні

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів та повідомлень

Тема диспуту

Список рекомендованої літератури

Тема 3. БАЗИСНІ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ

Суспільство вищий ступінь розвитку живих систем

Основні характеристики суспільства

Класифікація соціологічних підходів до аналізу проблеми соціального розвитку

Соціальна дія та соціальні відносини

Соціальний інститут

Суспільний ідеал: суть та класифікація

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів

Список рекомендованої літератури

Тема 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Суть та функції соціологічного дослідження

Етапи соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження

Проблема та гіпотеза дослідження

Вибірка

Типи соціологічних досліджень

Методи соціологічного дослідження

Підсумковий документ

Завдання для самоконтролю

Зразки тем для самостійних соціологічних досліджень

Список рекомендованої літератури

Тема 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

Соціальна структура, її суть та зміст основних понять

Основні види соціальних груп

Соціальна роль та соціальний статус

Соціально-класовий аналіз

Соціально-стратифікаційний аналіз

Страти

Динаміка соціальної структури українського суспільства

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів

Список рекомендованої літератури

Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Що вивчає соціологія особистості?

Типи особистості

Соціалізація особи

Особистість як об'єкт суспільних відносин

Особистість як суб'єкт суспільних відносин

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів

Тематика диспутів

Рекомендована література

Тема 7. СОЦІОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ

Соціологічне розуміння педагогічної праці

Предмет соціології педагогічної праці

Соціальний контроль і педагогічна праця

Соціальна структура педагогічного процесу

Мотиваційні аспекти педагогічної праці

Професійна культура педагога

Соціальна педагогіка

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів

Рекомендована література

Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Предмет соціології культури

Визначення культури

Типи культури

Елементи культури

Методологічні підходи до соціологічного аналізу культури

Функції культури як соціального інституту

Інституції та агенти культури

Тема диспуту: Актуальність соціальних проблем української культури

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів

Тематика соціологічних досліджень

Список рекомендованої літератури

Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Соціологія фізичної культури як наука, як галузь соціологічної теорії

Нарис історії соціології фізичної культури

Фізична культура як соціальне явище

Фізична культура як соціальний інститут

Гра як суттєва характеристика фізичної культури

Спорт як елемент фізичної культури

Фізичне виховання як соціальне явище і основний фактор гуманізації фізичної культури

Здоров'я як елемент, мета і функція фізичної культури

Завдання для самоконтролю

Теми рефератів та повідомлень

Тема диспуту

Список рекомендованої літератури

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

шт.
Цена: 70 грн

НОВИНКИ


Специальная подготовка боксера
Специальная подготовка боксера Автор: Киселев В.А., Черемисинов В.Н. 250 грн