КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Фізіологія людини. Навчальний посібник


Фізіологія людини. Навчальний посібник
шт.
Год: 2014
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 184
Автор: Лук’янцева Г. В.

У навчальному посібнику для самостійної роботи подано матеріали, які допоможуть вивченню фізіології людини студентами, які навчаються за індивідуальним графіком або заочно у вищих навчальних закладах спортивного профілю. Навчаль­ний посібник містить матеріали, що розроблені та впроваджені у педагогічний процес на основі досвіду викладання на кафедрі анатомії, фізіології та спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

Передмова

Перелік умовних позначень

Глава 1 . Введення у фізіологію. Фізіологія збудливих структур

1.1. Предмет і задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень

1.2. Мембранні потенціали. Потенціал спокою і потенціал дії

1.3. Проведення імпульсів нервовими, м'язовими волокнами та нервово-м'язова передача збудження

1.4. Фізіологія скелетних м'язів

Глава 2. Нервова регуляція функцій організму

2.1. Загальні закономірності діяльності центральної нервової системи

2.2. Збудження та гальмування в центральній нервовій системі

2.3. Загальна характеристика біологічної регуляції. Основні принципи рефлекторної діяльності

2.4. Роль різних рівнів центральної нервової системи у регуляції рухових функцій

Глава 3. Фізіологія сенсорних систем. Фізіологічні основи поведінки

3.1. Сенсорні системи (аналізатори). Соматосенсорна система

3.2. Фізіологія зорової та слухової сенсорних систем

3.3. Фізіологічні основи поведінки

Глава 4. Регуляція автономних функцій

4.1. Нервова регуляція автономних функцій

4.2. Гуморальна регуляція автономних функцій організму

4.3. Гуморальна регуляція процесів росту та розвитку

4.4. Гуморальна регуляція параметрів гомеостазу і неспецифічної адаптації

Глава 5. Фізіологія системи крові

5.1. Фізико-хімічні властивості крові

5.2. Система еритрону. Фізіологічна характеристика еритроцитів

5.3. Захисні властивості крові. Групи крові. Зсідання крові

Глава 6. Фізіологія системи кровообігу

6.1.  Система кровообігу. Фізіологічні властивості міокарда

6.2.  Насосна функція серця. Серцевий цикл. Регуляція роботи серця

6.3.  Роль судин у гемодинаміці. Основні закони гемодинаміки

6.4.  Механізми регуляції гемодинаміки

Глава 7. Фізіологія системи дихання

7.1.  Система дихання. Зовнішнє дихання

7.2.  Дифузія газів через аерогематичний бар'єр, транспорт газів кров'ю

7.3.  Регуляція дихання

Глава 8. Фізіологія енергетичного обміну, терморегуляції та травлення

8.1.  Енергетичний обмін. Температура тіла людини та її регуляція

8.2.  Система травлення. Травлення в ротовій порожнині та шлунку

8.3.  Травлення у тонкій і товстій кишках

Глава 9. Фізіологія системи виділення

9.1.  Система виділення. Механізми утворення сечі

9.2.  Роль нирок у підтримці параметрів гомеостазу

Словник

Літературашт.
Цена: 70 грн

НОВИНКИ