КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Неолімпійський спорт. Навчальний посібник для студ. виш. навч. закл. фіз. виховання і спорту


Неолімпійський спорт. Навчальний посібник для студ. виш. навч. закл. фіз. виховання і спорту
шт.
Год: 2015
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 184
Автор: Імас Є.В., Матвеев С.Ф., Борисова О.В. та ін.

У навчальному посібнику подано інформацію про місце і роль неолімпійського спорту у системі міжнародного спортивного руху; історію виникнення, організаційну структуру і правове регулювання неолімпійського спорту на сучасному етапі; виникнення, організацію та проведення Всесвітніх ігор та інших міжнародних змагань у неолім- пійському спорті; актуальні проблеми і перспективи розвитку неолім­пійського спорту в Україні і світі.

Для студентів та викладачів ВНЗ фізичного виховання і спорту.

 

ВСТУП

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Розділ 1. НЕОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ

1.1.  Соціальна сутність спорту

1.2.  Виникнення нових форм рухової активності та місце неолімпійського спорту в загальній структурі сучасного спорту

1.3.  Мета, завдання та функції неолімпійського спорту

1.4.  Сучасні аспекти взаємовідносин неолімпійського та олімпійського спорту

Контрольні завдання

Розділ 2. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ

2.1.  Джерела зародження неолімпійських видів спорту

2.2.  Характеристика видів спорту, що представлені у програмі Всесвітніх ігор

Контрольні завдання

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НЕОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ

3.1.  Загальна система організації та управління розвитком неолімпійського спорту

3.2.  Правове регулювання сучасного неолімпійського спорту

3.3. SportAccord: історія, структура, функції

3.4. Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор: історія, структура, функції

3.5. Асоціація міжнародних спортивних федерацій, визнаних МОК: історія, структура, функції

3.6. Міжнародна асоціація інтелектуального спорту: історія, структура та основні напрямки діяльності

3.7. Розвиток етноспорту і національних видів спорту

Контрольні завдання

Розділ 4. ВСЕСВІТНІ ІГРИ: ВИНИКНЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

4.1.   Всесвітні ігри та їх характеристика

4.2.   Спільні та відмінні риси Всесвітніх та Олімпійських ігор

4.3.   Формування програми Всесвітніх ігор

4.4.   Організація та проведення Всесвітніх ігор

Контрольні завдання

Розділ 5. МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ У НЕОЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ

5.1.   Загальна характеристика міжнародних змагань у системі неолімпійського спорту

5.2.   Характеристика ігор, що проводяться під патронатом SportAccord

         5.2.1. Характеристика Всесвітніх інтелектуальних ігор

         5.2.2. Характеристика Всесвітніх ігор єдиноборств

         5.2.3. Всесвітні пляжні та артистичні ігри

5.3.   Характеристика ігор, що проводяться за національними, релігійними, професійними та іншими ознаками

Контрольні завдання

Розділ 6. РОЗВИТОК НЕОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ

6.1. Історичні передумови розвитку неолімпійського спорту в Україні

6.2.  Етапи розвитку неолімпійського спорту в Україні та їх характеристика

6.3.  Участь спортсменів України у Всесвітніх іграх

6.4.  Проблеми і перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні

Контрольні завдання

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ

7.1.  Організаційна структура вітчизняного неолімпійського спорту

7.2.  Правове регулювання неолімпійського спорту в Україні

7.3.  Основні напрямки діяльності Міністерства молоді та спорту України з розвитку неолімпійського спорту

7.4.  Спортивний комітет України: структура, функції, напрямки діяльності

7.5.  Вимоги щодо надання спортивним федераціям України з неолімпійських видів спорту статусу національних спортивних федерацій

7.6.  Визнання неолімпійських видів спорту в Україні

Контрольні завдання

Розділ 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НЕОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ

8.1. Класифікація проблем у неолімпійському спорті

8 2. Організаційні та економічні аспекти розвитку неолімпійського спорту

8.3.  Допінг як проблема та методи боротьби з ним

8.4.  Сучасні тенденції розвитку неолімпійського спорту у світі

Контрольні завдання

ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ НЕОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА

шт.
Цена: 45 грн

НОВИНКИ


Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства
Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства Автор: Губа В.П., Булыкина Л.В. 210 грн