КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці. Під-руч. для студ. закл. вищої освіти з фіз. виховання і спорту


Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці. Під-руч. для студ. закл. вищої освіти з фіз. виховання і спорту
шт.
Год: 2018
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 332
Автор: Олешко В.Г.

Підручник підготовлено згідно з новими вимогами практики та нової навчальної програми з теорії та методики тренерської діяльності в обраному виді спорту для закладів вищої освіти із фізичного виховання та спорту. Подано характеристику важкої атлетики як виду спорту, висвітлено її історію, сучасні тенденції розвитку, основи техніки та методики навчання вправ, основи тренування спортсменів. Розглянуто систему змагань та змагальної діяльності, структуру підготовленості спортсменів, напрями побудови тренувального процесу та управління ним, особливості підготовки спортивного резерву, засоби відновлення працездатності тощо. Вперше наведено матеріали підготовки важкоатлетів різної спортивної кваліфікації з урахуванням вікових і статевих особливостей.

Для студентів спеціалізованих закладів вищої освіти, аспірантів, спортсменів, тренерів, науковців, фахівців із силових видів спорту.

 

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ

Витоки зародження важкої атлетики у світі її розвиток у XIX, XX та XXI століттях

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ

Міжнародна федерація важкої атлетики та напрями її діяльності

Національна федерація важкої атлетики, її структура та напрями роботи

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТЕХНІКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

Засоби тренування та їх класифікація

Техніка виконання важкоатлетичних вправ

Спеціально-підготовчі вправи для виконання ривка

Спеціально-підготовчі вправи для виконання поштовху

Спеціальні вправи для розвитку сили м'язів тулуба та нижніх кінцівок

Основи навчання базових вправ

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 4. ЗМАГАННЯ ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Класифікація виду спорту, дисципліни змагань у програмах Ігор Олімпіад

Система змагань та компоненти змагальної діяльності

Структура змагальної діяльності

Нормативно-інформаційне забезпечення змагальної діяльності спортсменів

Класифікація змагань та суддів

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Мета та завдання спортивної підготовки

Засоби, методи та принципи спортивної підготовки

Система періодизації багаторічної підготовки

Компоненти тренувального навантаження та відпочинку

Силова підготовка важкоатлетів та її вдосконалення

Розвиток силових якостей та м'язової маси

Розвиток швидкісної та вибухової сили

Удосконалення здатностей до реалізації силових якостей

Розвиток гнучкості

Розвиток силової витривалості

Силові координаційні здібності

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 6. СТРУКТУРА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВАЖКОАТЛЕТІВ

Удосконалення спеціальної фізичної підготовки

Безпосередня підготовка до змагань

Спортивна техніка та технічна підготовленості важкоатлетів

Стратегія та тактика підготовки важкоатлетів

Психологічна підготовка важкоатлетів

Професійно-педагогічна діяльність тренера

Інтелектуальна та інтегральна підготовка важкоатлетів

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТІВ

Побудова багаторічної підготовки спортсменів

Структура олімпійської підготовки важкоатлетів високої кваліфікації

Тренувальна та змагальна діяльність жінок

Проблема статевого диморфізму у важкій атлетиці

Особливості побудови спортивної підготовки жінок

Побудова програм підготовки важкоатлетів

Побудова програм макроциклів підготовки

Побудова програм мезоциклів підготовки

Побудова програм мікроциклів підготовки

Побудова тренувальних занять

Структура та зміст розминки

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТІВ

Спортивний вибір та орієнтація та етапах багаторічної підготовки

Початковий вибір та орієнтація на першому етапі багаторічної підготовки

Попередній та проміжний відбір і орієнтація на другому та третьому етапах багаторічної підготовки

Основний відбір та орієнтація на четвертому та п'ятому етапах багаторічної підготовки

Прогнозування та моделювання спортивної підготовки

Контроль та облік спортивного тренування

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ

Підготовка юних кваліфікованих спортсменів у спортивних школах

Підготовка спортсменів у школах вищої спортивної майстерності та збірних командах

Підготовки спортсменів в умовах навчально-тренувальних зборів

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 10. ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ТА СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ

Класифікація засобів відновлення

Педагогічні засоби відновлення

Психологічні засоби відновлення

Медико-біологічні засоби відновлення

Харчування як засіб відновлення

Профілактика травматизму

Заборонені речовини та методи підвищення працездатності спортсменів

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 11. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Інвентар та устаткування тренувальної та змагальної діяльності важкоатлетів

Контрольні запитання та завдання

РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Організація наукових досліджень

Методи досліджень

Контрольні запитання та завдання

Висновки

ДОДАТКИ

Додаток 1. Спеціально-підготовчі вправи важкоатлетів для розвитку сили та м'язової маси

Додаток 2. Вправи для розвитку м'язів живота жінок

Додаток 3. Річний план тренування для важкоатлетів

Додаток 4. Сітковий план мезоциклу підготовки для важкоатлетів

Додаток 5. Основні терміни та поняття у важкій атлетиці

Додаток 6. Спеціальні терміни та поняття у важкій атлетикці

ЛІТЕРАТУРА