КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт». Навчальний посібник


Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт». Навчальний посібник
шт.
Год: 2019
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 528
Автор: Костюкевич В.М., Шинкарук О.А., Воронова В.І., Борисова О.В.

У книзі розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт», охарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт.

Для здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавр, магістр та доктор філософії, викладачів вищих навчальних закладів і науковців.

 

вступ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Історичні аспекти становлення наукових кваліфікаційних робіт

1.1.1. Наукові ступені

1.2. Організаційно-правові основи виконання кваліфікаційних робіт в Україні

1.3. Формування компетентності здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВИХ РОБІТ

2.1. Види наукових робіт

2.2. Основні вимоги до кваліфікаційних наукових робіт

Розділ. 3. НАУКА ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ КАТЕГОРІЇ і ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ ПОНЯТТЯ

3.1. Наука як вид діяльності

З 2. Методологія науки та її структура

3.3. Основні наукові категорії і теоретико - методичні поняття

Розділ 4. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1. Характеристика понять «методологія», «методика», «метод»

4.1.1. Загальна характеристика методів дослідження

4.1.2. Вимоги до вибору метолів дослідження

4.1.3. Правила наукової аргументації

4.2. Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті

4.3. Основи теорії вимірювання

4.3.1. Метрологічне забезпечення вимірювань у спорі

4.3.2. Вимірювання фізичних величин

4.4. Основи теорії тестів

4.5. Метрологічний контроль як складова частина методів дослідження та управління підготовкою спортсменів

4.5.1. Метрологічний контроль у фізичному виховані та спорті

4.5.2. Управління тренувальною та змагальною діяльністю спортсмена

4.6. Методи контролю за тренувальним і змагальним навантаженням

4.6.1. Загальні поняття про навантаження і його кваліфікація

4.6.2. Характеристика навантаження

4.6.3. Величина навантаження

4.6.4. Спрямованість навантаження

4.6.5. Контроль за навантаженням

4.6.6. Самоконтроль функціональної підготовленості під час фізичного тренування

4.7. Морфологічні методи дослідження

4.7.1 Визначення та оцінка фізичного розвитку спортсмена

4.7.2. Методика антропометричних вимірювань

4.7.3. Визначення соматотипу

4.8. Методи контролю за фізичною підготовленістю

4.8.1. Загальні вимоги до контролю за фізичною підготовленістю спортсменів

4.8 2. Методи контролю за швидкісними якостями

4 8.3. Методи контролю за силовими якостями

4.8 4. Методи контролю за рівнем розвитку витривалості

4.1.5. Методи контролю та спритністю

4.8.6. Методи контролю та гнучкістю

4.8.7. Методи контролю та рівнем функціональної підготовленості

4.9. Сучасні інструментальні метоли дослідження підготовленості спортсменів

4.9.1. Визначення функціональної підготовленості спортсменів за допомогою інструментальних методик

4.9.2. Методи пульсометрі

4.9.3. Психофізіологічні методи

4.9.4. Використання сучасною наукового обладнання у процесі проведення наукових досліджень

4.10. Психологічний контроль у спорті

4.10.1. Характеристика мети та особливостей психологічного контролю в спорті

4.10.2. Психодіагностика в практиці спорту

4.11. Вимірювання у процесі відбору та орієнтації у загальній системі спортивної підготовки

4.12. Моделювання в спорті як метод дослідження

4.13. Прогнозування в спорті як метод дослідження

4.14. Педагогічний експеримент

Розділ 5. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

5.1. Основні поняття математичної статистики

5.2. Визначення основних статистичних характеристик

5.3. Теоретичний та емпіричний розподіл результатів вимірювань

5.4. Види варіаційних рядів і їх графічне представлення

5.5. Визначення середньостатистичних показників генеральної сукупності

5.6. Визначення необхідного обсягу вибірки для отримання оцінок заданої точності

5.7. Перевірка статистичних гіпотез

5.8. Кореляційний аналіз

5.8.1. Коефіцієнт кореляції Браве-Пірсона

5.8.2. Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена

5.9. Регресійний аналіз

5.10. Дисперсний аналіз

5.10.1. Однофакторний дисперсний аналіз

5.11. Факторний аналіз

Розділ 6. МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КВАЛІМЕТРІЯ

6.1. Основні положення спортивної кваліметрії

6.2. Метод експертних оцінок

Розділ 7. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ

7.1. Загальні правила оформлення тексту наукової роботи

7.2. Підготовка написання й опублікування наукової статті

7.2.1. Алгоритм підготовки наукової статті

7.3. Підготовка, написання й опублікування тез до наукової доповіді

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

8.1. Вибір теми кваліфікаційної роботи

8.1.1. Вибір теми КНР здобувачів вищої освіти за ступенем магістра

8.1.2. Вибір теми КНР здобувачів вищої освіти за ступенем доктора філософи

8.2. Планування кваліфікаційної наукової роботи

8.3. Організація і проведення наукового дослідження

8.4. Оформлення матеріалів дослідження

Розділ 9. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

9.1. Методика написання кваліфікаційних наукових робіт здобувачів вищої освіти за ступенем магістра

9.2. Особливості методики написання кваліфікаційних наукових робіт здобувачів вищої освіти за ступенем доктора філософії

Розділ 10. ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

10.1. Оформлення і захист кваліфікаційної наукової роботи здобувача вищої освіти за ступенем магістра

10.2. Оформлення і захист кваліфікаційної наукової роботи здобувача вищої освіти за ступенем доктора філософії

ДОДАТКИ

Додаток А. Порядок присудження наукових ступенів

Додаток Б. Вимоги до оформлення дисертації

Додаток В. Критичні значення χ2 (xi - квадрат)

Додаток Г. Коефіцієнти к С. І. Єрмолаева для визначення числа спостережень

Додаток Д. Значення q для визначення довірчих меж σ генеральної

Додаток Е. Критичні значення t - критерію Ст'юдента

Додаток Ж. Критичні значення одностороннього F - критерію Фішера

Додаток 3. Граничні значення Т- критерію Вілкоксона Wгр

Додаток К. Границі критичної області знаків Ван-дер-Вардена Zгр

 шт.
Цена: 250 грн

НОВИНКИ


Психология личности спортивного тренера. Монография
Психология личности спортивного тренера. Монография Автор: Серова Л.К., Терёхина Р.Н. 210 грн