КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Екологія спорту. Монографія


Екологія спорту. Монографія
шт.
Год: 2019
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 256
Автор: Імас Є.В., Циганенко О.І., Футорний С.М., Ярмолюк О.В.

У монографії вперше комплексно розглянуто та узагальнено основні положення екології спорту як науки та сфери практичної діяльності, складової системи екологічної освіти, її предмет, принципи та функції. Висвітлено основні положення важливої науково-практичної розробки «Концепції екологізації спорту». Наведено базові розділи екології спорту. Подано нормативно-правові акти, що стосуються охорони довкілля в галузі фізичної культури і спорту, основні положення концепції сталого розвитку спорту. Наведено міжнародний досвід з організації природоохоронної діяльності у галузі спорту, в тому числі з використанням стандартів «зеленого» будівництва спортивних комплексів, спортивних парків, під час проведення Олімпійських ігор. Висвітлено поняття екоспорту як перспективного напрямку природоохоронної діяльності, дано характеристику екологічного менеджменту як ринкової системи управління охороною довкілля. Розглянуто концепцію екологізації спортивної діяльності, екологічного моніторингу стану навколишнього середовища та природи у сфері спорту, екологічного дизайну та «зеленого» будівництва спортивних споруд. Представлено основні положення природоохоронного інспектування (державного, громадського, відомчого), у тому числі у галузі спорту, та перспективи його розвитку.

Монографія розрахована на широке коло фахівців галузі фізичної культури та спорту, науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти і всіх, хто цікавиться проблемами екології у фізкультурно-спортивній діяльності.

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЯ СПОРТУ ЯК НАУКА ТА СФЕРА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Предмет, завдання та принципи екології спорту, її місце серед інших екологічних наук

1.2. Нормативно-правові засади охорони навколишнього середовища в галузі фізичної культури та спорту

1.3. Концепція сталого розвитку спорту

1.4. Міжнародне співробітництво фізкультурно-спортивних організацій з охорони навколишнього середовища

1.5. Екоспорт як перспективний напрям природоохоронної діяльності

1.6. Екологічний менеджмент як ринкова система управління охороною довкілля у галузі фізичної культури і спорту

1.7. Раціональне природокористування в практиці фізкультурно-спортивних організацій

РОЗДІЛ 2. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

2.1. Концепція екологізації спорту як основа природоохоронної діяльності та охорони навколишнього середовища у галузі спорту

2.2. Екологічний моніторинг стану навколишнього середовища, який проводиться суб'єктами господарювання, у тому числі у галузі спорту

2.3 Екологічний стан атмосферного повітря, його значення в практиці спорту

2.4. Екологічний стан води водойм, які використовуються під час тренувальної та змагальної діяльності

2.5. Екосистеми та їх використання в практиці спорту

2.6. Вплив глобальної зміни клімату на зимові види спорту та інфраструктуру гірськолижних комплексів

2.7. Ендоекологія та екологічна медицина в спортивній діяльності

2.8. Екологія харчування та її особливості в практиці спорту

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ТА «ЗЕЛЕНЕ» БУДІВНИЦТВО У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

3.1. Основи екологічного дизайну спортивної інфраструктури

3.2. Природоохоронне інспектування багатофункціональних спортивних парків та «зелених» зон багатофункціональних спортивних комплексів

3.3. Специфіка галузевого природоохоронного інспектування спеціалізованих спортивних парків

3.4. Екологічно орієнтоване («зелене») будівництво спортивних споруд

3.5. Галузеве екологічне інспектування стану земельних ділянок та споруд спортивних комплексів

3.6. Екологічна безпека у сфері спорту як напрям природоохоронної діяльності

РОЗДІЛ 4. ПРИРОДООХОРОННЕ (ЕКОЛОГІЧНЕ) ІНСПЕКТУВАННЯ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО СПОРТУ

4.1. Державне екологічне (природоохоронне) інспектування в галузі спорту

4.2. Громадський контроль стану навколишнього середовища та громадське природоохоронне інспектування

4.3. Галузева екологічна (природоохоронна) служба суб'єктів господарювання, в тому числі у галузі спорту

4.4. Екологічна оцінка (інспектування) Українських Карпат про можливість проведення міжнародних змагань із зимових видів спорту

4.5. Екологічна реабілітація як напрям природоохоронної діяльності у галузі спорту

РОЗДІЛ 5. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

5.1. Екологія спорту як напрям екологічної освіти у галузі спорту

5.2. Організаційно-методологічні особливості проведення наукових досліджень природоохоронної діяльності в спорті

5.3. Методи наукових досліджень в екології спорту

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРАшт.
Цена: 250 грн

НОВИНКИ


Теория и методика художественной гимнастики: "ВОЛНЫ"
Теория и методика художественной гимнастики: "ВОЛНЫ" Автор: Винер-Усманова И.А., Терехина Р.Н., Медведева Е.Н. 270 грн