КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Управління підготовкою спортсменів на основі моделювання та формування екіпажів у веслуванні академічному


Управління підготовкою спортсменів на основі моделювання та формування екіпажів у веслуванні академічному
шт.
Год: 2021
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 314
Автор: Шинкарук О.А., Яковенко О.О., Коженкова А.М.

У монографії розглянуто сучасні підходи до вдосконалення тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, використання моделей у веслуванні академічному, особливості відбору спортсменів, які перебувають на етапі підготовки до вищих досягнень. Обґрунтовано експериментальний підхід і перевірено алгоритм формування екіпажів у веслуванні академічному, який може використовуватися в циклічних видах спорту; підхід до розробки модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості у веслуванні. Представлено дослідження структури змагальної діяльності та підготовленості спортсменів у веслуванні академічному на прикладі жіночої четвірки парної і розроблено модель змагальної діяльності жіночого екіпажу четвірки парної, групові та індивідуальні модельні характеристики підготовленості спортсменів у веслуванні академічному. Визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на ефективність змагальної ді­яльності, критерії відбору для формування екіпажів у веслуванні академічному.

Для тренерів, фахівців з веслування академічного, осіб, які навчаються в спеціалізованих закладах освіти, а також всіх, хто цікавиться даною проблемою.

 Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1 ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ І ВИСОКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ

1.1. Особливості підготовки і відбору спортсменів у промесі багаторічного вдосконалення в олімпійському спорті

1.2. Сучасні підходи до моделювання в спорті

1.3. Особливості змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації на сучасному етапі

1.4. Моделювання змагальної діяльності та підготовленості як елемент управління підготовкою спортсменів

1.5. Відбір спортсменів на етапі підготовки до витих досягнень

1.6 Досвід відбору та підготовки спортсменів у зарубіжних країнах

Висновки до розділу 1

Розділ 2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКІПАЖІВ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ І ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

2.1. Особливості підготовки спортсменів в екіпажах

2.2. Сумісність як фактор підвищення ефективності підготовленості та змагальної діяльності спортсменів

2.3. Комплектування команд як напрям відбору спортсменів

2.4. Особливості формування екіпажів

Висновки до розділу 2

Розділ З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ ТА ФАКТОРІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ її ЕФЕКТИВНІСТЬ

3.1. Дослідження змагальної діяльності провідних жіночих екіпажів четвірки парної - призерів і фіналістів міжнародних змагань

3.2. Характерні особливості ведення змагальної боротьби у жіночих екіпажах

3.3. Вивчення факторів, що впливають на ефективність змагальної діяльності спортсменів у командних класах човнів, та їх значущості

3.4. Дослідження сумісності членів екіпажу

3.5. Визначення морфологічних характеристик та віку спортсменів у командних класах човнів

Висновки до розділу 3

Розділ 4 РОЗРОБКА МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДЛЯ КОМАНДНИХ ЕКІПАЖІВ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧОЇ ЧЕТВІРКИ ПАРНОЇ

4.1. Обґрунтування підходу до розробки модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості командних екіпажів

4.2. Дослідження структури змагальної діяльності та підготовленості української жіночої четвірки парної та визначення взаємозв’язку її елементів

4.3. Розробка модельних характеристик змагальної діяльності жіночого екіпажу четвірки парної

4.4. Розробка групових та індивідуальних модельних морфологічних характеристик і моделей функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації (на прикладі класу човнів жіночої четвірки парної)

4.5. Визначення ефективності використання моделей у процесі вдосконалення тренувальної та змагальної діяльності спортсменок

Висновки до розділу 4

Розділ 5 ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ У КОМАНДНІ ЕКІПАЖІ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

5.1. Обґрунтування підходу до відбору спортсменів

5.2. Визначення інформативних критеріїв відбору та їх значущість для формування екіпажів на етапі підготовки до вищих досягнень

5.3. Обґрунтування комплексу показників, що характеризують морфологічні, педагогічні, функціональні, біомеханічні та психологічні особливості спортсменів

5.4. Розробка комплексної системи оцінки можливостей веслувальників з урахуванням місця в екіпажі

5.5. Розробка модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості спортсменів для формування екіпажу

Висновки до розділу 5

Розділ 6 ФОРМУВАННЯ ЕКІПАЖІВ І ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМУ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ У КОМАНДНІ ЕКІПАЖІ У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ І ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

6.1. Обґрунтування алгоритму формування екіпажів на етапі підготовки до вищих досягнень

6.2. Формування екіпажів на основі комплексу показників та перевірка ефективності запропонованого алгоритму відбору спортсменів у багатомісний екіпаж

Висновки до розділу 6

ВИСНОВКИ

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ