КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Книги

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(044) 360 18 74
(067) 722 63 20, (094) 924 88 74

Баскетбол. Підручник


Баскетбол. Підручник
шт.
Год: 2004
Издательство: Олимпийская литература
Страниц: 447
Автор: Поплавский Л.Ю.

У підручнику висвітлено питання розвитку гри у баскетбол та її місця у системі фізичного виховання населення, розглянуто основи техніки та методику навчання, стратегію і тактику, організаційно-методичні особливості підготовки спортивного резерву, основи методики та планування тренування, управління системою підготовки, організації та проведення змагань, основи науково-дослідної роботи тощо.
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту та факультетів фізичного виховання, фахівців у галузі спорту.
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ГРИ БАСКЕТБОЛ
Суть гри баскетбол. Короткі відомості про його виникнення та розвиток
Етапи розвитку гри баскетбол
Сучасний стан гри баскетбол, його тенденції та шляхи подальшого розвитку
Головні віхи розвитку баскетболу в царській Росії та СРСР
Історія розвитку баскетболу в Україні
Історія професійного спорту, його вплив на розвиток баскетболу
РОЗДІЛ 2. БАСКЕТБОЛ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Форми роботи та розвитку масового баскетболу
Характерні особливості баскетболу як засобу фізичного виховання
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З БАСКЕТБОЛУ
Значення та види змагань
Організація і планування змагань
Системи розіграшів
Суддівство змагань
РОЗДІЛ 4. СПОРТИВНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА ВІДБІР У СИСТЕМІ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Вікові особливості відбору в баскетболі
Критерії спортивного відбору
Організація відбору
Методика відбору
Заключний відбір та орієнтація на п'ятому етапі багаторічної підготовки
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Організаційна структура системи багаторічної підготовки юних баскетболістів
Мета і завдання спортивної підготовки у ДЮСШ
Навчально-тренувальний процес у групах початкової підготовки ДЮСШ
Підготовка у навчально-тренувальних групах ДЮСШ
Загальні основи планування навчально-тренувального процесу у ДЮСШ
Особливості підготовки баскетболістів у навчально-тренувальних групах ДЮСШ
Особливості підготовки баскетболістів у групах спортивного вдосконалення
РОЗДІЛ 6. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ТРЕНУВАННЯ ТА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Мета, завдання та зміст тренування
Головні засоби навчання і тренування
Дидактичні і специфічні (спортивні) принципи навчання і тренування
Методи навчання і тренування
Форми організації тренувальних занять
Методика спортивного тренування
Тренувальні та змагальні навантаження у спортивному тренуванні
Регулювання тренувальних і змагальних навантажень
Засоби відновлення
РОЗДІЛ 7. ТЕХНІКА ГРИ БАСКЕТБОЛ
Загальні положення
Класифікація техніки гри
Прийоми гри у нападі і техніка їх виконання
Прийоми гри у захисті та техніка їх виконання
РОЗДІЛ 8. СПОРТИВНА СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА
Загальні поняття
Класифікація тактики гри
Теоретичні аспекти еволюції тактики гри в баскетбол
Функції гравців
Психологічні особливості тактики гри
Тактика нападу
Індивідуальні тактичні дії
Групові тактичні дії у нападі
Командні тактичні дії у нападі
Тактика гри у захисті
Індивідуальні тактичні дії у захисті
Групові тактичні дії у захисті
Командні тактичні дії у захисті
РОЗДІЛ 9. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ І ТАКТИКИ ГРИ
Методика навчання техніки гри у нападі
Методика навчання індивідуальних техніко-тактичних дій у захисті
Навчання індивідуальних тактичних дій
Основи навчання групових тактичних дій і систем гри
РОЗДІЛ 10. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Функціональна структура системи управління
Організаційно-методичні основи управління підготовкою баскетболістів
РОЗДІЛ 11. ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Структура багаторічного спортивного тренування та його планування
Загальні вимоги до планування спортивного тренування баскетболістів
Показники планування
Види планування
РОЗДІЛ 12. ЗАВДАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ЗАНЯТЬ НА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗБОРАХ
Навчально-тренувальний збір як одна з форм планування річної підготовки команди
Учасники збору. Діяльність ради тренерів
Організація збору та його матеріальне забезпечення
Лікарське обслуговування учасників збору
Планування навчально-тренувальної роботи на зборі та методика її проведення
Етапи збору
Зміст та проведення навчально-тренувальної роботи на зборі
РОЗДІЛ 13. УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ НА ЗМАГАННЯХ
РОЗДІЛ 14. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТИВНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Значення та зміст педагогічного контролю в управлінні тренувальним процесом баскетболістів
Види педагогічного контролю
Методи педагогічного контролю
РОЗДІЛ 15. СПОРТИВНІ СПОРУДИ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА У ПІДГОТОВЦІ БАСКЕТБОЛІСТІВ
РОЗДІЛ 16. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАСКЕТБОЛУ
Управління розвитком баскетболу на рівні державних та громадських організацій України
Управління розвитком баскетболу у світі на рівні міжнародних організацій
РОЗДІЛ 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Вибір теми, визначення робочої гіпотези, постановка завдань та використання адекватних методів дослідження
Характеристика основних методів досліджень у баскетболі
Методика організації та проведення педагогічних спостережень
Обробка експериментального матеріалу та написання наукової роботи
Види наукових робіт
Участь у конференціях та захист дипломних і курсових робіт
Додатки
Список літератури


шт.
Цена: 80 грн

НОВИНКИ


Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів. Монографія
Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів. Монографія Автор: Шинкарук О.А., Строганов С.В., Сергієнко К.М., Бишевець Н.Г. 150 грн
Теория и методика художественной гимнастики: "ВОЛНЫ"
Теория и методика художественной гимнастики: "ВОЛНЫ" Автор: Винер-Усманова И.А., Терехина Р.Н., Медведева Е.Н. 270 грн